Dekorater


NAMENA MAŠINE

Mašina je namenjena za dekoraciju konditorskog proizvoda.

TEHNIČKI OPIS

Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je mehanička mašina, napravljena od nerđajućeg čelika koji je predviđen za ovakve namene koje se koriste u konditorskoj industriji. Proces rada je elektronski upravljen. Ova mašina sadrži sledeće sklopove: pet dizni za dekorisanje konditorskog proizvoda, duplikator posudu za čokoladni preliv, žičanu transportnu traku, pumpu za pretakanje čokoladnog preliva. Brzina žičane transportne trake se reguliše frekventnim regulatorom, kao i brzina dizni za dekorisaje, što omogućava različite oblike dekoracije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet mašine Q = 3.5 m / min
Instalisana snaga Pi = 3 kw
Dimenzije tunela D x Š x V 900 x 600 x 1.000