Laminacija


NAMENA MAŠINE

Laminacije je namenjena za tanjenje testa do potrebne debljine.

TEHNIČKI OPIS

Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je mehanička mašina. Mašina je izrađena od nerđajućih čelika koji je predviđen za ovakve namene i koristi se u konditorskoj proizvodnji i čeličnih plastificiranih profila. Laminator se sastoji iz triomata, tri duomata i rotative koja profiliše testanu traku, a višak vraća transportnom trakom na ponovnu preradu. Proces rada je elektronski upravljen. Brzine svih valjaka su kontrolisane frekventnim regulatorom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Instalisana snaga Pi = 8 kW
Dimenzije D x Š x V 5000 x 800 1800