Rashladni pult sa dvoja vrata i rashladnom pločom


NAMENA MAŠINE

Ima upotrebu u ugostiteljstvu za čuvanje proizvoda.Motor može da bude pozicioniran sa leve ili desne strane.Visina pulta je podesiva.Izradjuje se po porudžbini i želji naručioca.

TEHNIČKI OPISTEHNIČKE KARAKTERISTIKE