Dekorater

Dekorater


NAMENA MAŠINE

Mašina je namenjena za dekoraciju konditorskog proizvoda.

TEHNIČKI OPIS

Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je mehanička mašina, napravljena od inox-a koji je predviđen za ovakve namene koje se koriste u konditorskoj industriji. Proces rada je elektronski upravljen. Ova mašina sadrži sledeće sklopove: pet dizni za dekorisanje konditorskog proizvoda, duplikator posudu za čokoladni preliv, žičanu transportnu traku, pumpu za pretakanje čokoladnog preliva. Brzina žičane transportne trake se reguliše frekventnim regulatorom, kao i brzina dizni za dekorisaje, što omogućava različite oblike dekoracije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet mašine Q = 3.5 m / min
Instalisana snaga Pi = 3 kw
Dimenzije tunela D x Š x V 900 x 600 x 1.000