Dozator za guste mase ( euro krem, džem, med)

Dozator za guste mase ( euro krem, džem, med)


NAMENA MAŠINE

Dozator sa vibro stolom je namenjen za doziranje krema, ali se može koristiti i za doziranje svih vrsta pastastih masa koje se koriste u konditorskoj proizvodnji. Na ovoj mašini se može dozirati krem u ambalaze različitih dimenzija sa najvecom zapreminom do 25 kg uz neophodno podešavanje određenih parametara.

TEHNIČKI OPIS

Dozator je horizontalnog tipa, linijski i automatizovan sa ručnim ulaganjem ambalaze. Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je mehanička mašina. Mašina je izrađena od inox-a koji je predviđen za ovakve namene u konditorskoj proizvodnji i čeličnih plastificiranih profila. Proces rada je elektronski upravljen. Mašina se sastoji iz sledećih sklopova koji u tehničkom i tehnološkom smislu daju jedinstvenu celinu: vibro sto, zapreminsko doziranje preko pumpi, dve duplikator posude, kotlićem za grejanje duplikator posude. Na ovoj mašini se mogu dozirati kremovi od 100 gr do 25 kg u zavisnosti od ambalaze, uz neophodno podešavanje određenih parametera.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet mašine Q = 800kg/h
Instalisana snaga Pi = 6.5kW
Dimenzije mašine D x Š x V 1.500 x 800 x 1.300