Laminacija

Laminacija


NAMENA MAŠINE

Laminacije je namenjena za tanjenje testa do potrebne debljine.

TEHNIČKI OPIS

Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je mehanička mašina. Mašina je izrađena od inox-a koji je predviđen za ovakve namene i koristi se u konditorskoj proizvodnji i čeličnih plastificiranih profila. Laminator se sastoji iz triomata, tri duomata i rotative koja profiliše testanu traku, a višak vraća transportnom trakom na ponovnu preradu. Proces rada je elektronski upravljen. Brzine svih valjaka su kontrolisane frekventnim regulatorom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Instalisana snaga Pi = 8 kW
Dimenzije D x Š x V 5000 x 800 1800