Linija za dvobojni krem u plastičnim posudama

Linija za dvobojni krem u plastičnim posudama


NAMENA MAŠINE

Linija je namenjena za automatsko punjenje I zatvaranje dvobojnog krema u plasticne posude razlicitih dimenzija.

TEHNIČKI OPIS

Linija je linijskog tipa, automatizovana. Prema vrsti pogonskih elemenata mašina je mehaničko pneumatskog tipa. Mašina je izrađena od inox-a koji je predviđen za ovakve namene i koristi se u konditorskoj proizvodnji. Proces rada je elektronski upravljen.
Liniju sadrže:
Prohromsku masivnu konstrukciju
Sarzer za plasticne posude (mogu biti izmenjivi za razlicite gramaze doziranja)
Mehanizam za automatsko uzimanje posuda iz sarzera
Mehanizam za pozicioniranje plastičnih posuda na transportnu traku
Člankasta transportna traka za plastične posude
Dozator za punjenje
Saržer za poklopce
Mehanizam za automatsko uzimanje poklopaca i pozicioniranje na plastične posude
Mehanizam automatsko pritiskanje poklopaca


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet linije Q = 100gr/1sekundu dvobojni krem
Instalisana snaga Pi = 8 kW
Radni pritisak P = 5 bar
Potrošnja vazduha (na 5 bar-a) 200 NI / min
Dimenzije linije D x Š x V 6.000 x 800 x 880mm