Dozator za krem bananice, praline i žele zeke

Dozator za krem bananice i praline i žele zeke


NAMENA MAŠINE

Mašina je namenjena za doziranje krem bananica, pralina, žele zeka, ali se mogu koristiti za doziranje svih vrsta penastih i želatinastih masa koje se koriste u konditorskoj proizvodnji. Mogu se dozirati različite težine sa osam pravilno raspoređenih dozatora.

TEHNIČKI OPIS

Dozator je horizontalnog tipa, proces doziranja se odvija automatski i upravljen je PLC kontrolerom. Svi parametri, vrednosti vremena i brojanja interno su programirani u PLC-u. Dozator je linijski i automatizovan sa ručnim ulaganjem katarki. Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je pneumatsko mehanička mašina. Mašinaje izrađena od inox-a koji je predviđen za ovakve namene u konditorskoj proizvodnji i čeličnih plastificiranih profila. Proces rada je elektronski upravljen. Mašina je programirana na dva programa, program za doziranje bananica i program za doziranje pralina. Postoji mogućnost programiranja za žele zeku, mini bananice... Mašina se sastoji iz sledećih sklopova koji u tehničkom i tehnološkom smislu daju jedinstvenu celinu: presa za otiskivanje željenog oblika, mehanizam za povlačenje katarki, glava za doziranje sa osam dozatora i duplikator posudom, kotlićem za grejanje duplikator posude kao i glave dozatora. pogonska jedinica se sastoji od motorareduktora i kreće se u kontinuitetu. Ovaj mehanizam obezbeđuje beztrzajno kretanje katarke kao i precizno doziranje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet mašine Q = 200 / min (krem bananice i žele zeke)
Q = 336 / min (praline)
Instalisana snaga Pi = 3.5 kW
Radni pritisak P = 5 bar
Potrošnja vazduha (na 5 bar-a) 200 NI / min
Dimenzije mašine D x Š x V 4.000 x 8.000 x 1.500