Kuglični mlin

Kuglični mlin


NAMENA MAŠINE

Kuglični mlin (Per mlin) – homogenizator je namenjen za proizvodnju kremastih proizvoda i čokoladne mase, euro krema, čokolade... Mlin ima namenu da potpuno homogenizuje masu kao i da mikro čestice svih komponenti svede na što manju meru.

TEHNIČKI OPIS

Kuglični mlin je izrađen od inox-a koji je i predviđen za ovakve namene u konditorskoj proizvodnji. Mlin je izrađeu u duplom zidu, greje se vodom kao i zupčasta pumpa. Uređaj ima u sebi ugrađene elektro grejače, što omogućava grejanje mase tokom homogenizacije. Homogenizacija mase se vrši pomoću čeličnih kuglica koje se nalaze u mlinu i mešača posebne konstrukcije za ovu namenu. Masa koja se meša pretače se pomoću zupčaste pumpe sve vreme dok se vrši homogenizacija mase. Nakon završene homogenizacije, masa se pomoću zupčaste pumpe i trokrakog ventila istače iz mlina. Proces rada je elektronski upravljen, temperatura se održava automatski.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet mašine
Q = 100 kg / 600 kg mase
Instalisana snaga Pi = 9 kW / 40 kW
Po specijalnom zahtevu radimo kuglične mlinove i izvan ovih dimnzija.