Tank za održavanje čokoladne i krem mase

Tank za održavanje čokoladne i krem mase


NAMENA MAŠINE

Tank za održavanje čokoladne i krem mase je namenjen da pripremljenu masu održava na konstantnoj temperaturi i da je u željenom trenutku isporuči dalje u proces.

TEHNIČKI OPIS

Tank za održavanje čokoladne i krem mase je izrađen od inox-a koji je predviđen za ovakve namene u prehrambenoj industriji. Tank je izrađen u duplom zidu greje se vodom kao i kompletne cevi koje služe za dovođenje čokoladne i krem mase u tank kao i prosleđivanje dalje. Pre transporta dalje u tanku se čokolada ili krem masa neprekidno meša i održava na zadatoj temperaturi. Proces rada je elektronski upravljen, temperatura se održava automatski.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet tanka
Q = 100 kg
Q = 200 kg
Q = 300 kg
Q = 500 kg
Instalisana snaga
Pi = 6.5 kW
Pi = 9 kW
Pi = 12 kW
Pi = 15 kW
Dimenzije tanka (posuda)
Ø 460 x H 620
Ø 500 x H 850
Ø 620 x H 1000
Ø 750 x H 1150 Po specijalnom zahtevu radimo tankove i van ovih dimenzija.